Καμπανάκι κινδύνου για το ελληνικό χρέος από την Κομισιόν

vodafone pirgou

 

Τις υψηλές πιέσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα λόγω του υψηλού χρέους καταγράφει η ετήσια έκθεση των υπηρεσιών του Επιτρόπου Π. Μοσκοβισί, Debt Sustainability Monitor.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η Ελλάδα τελεί σε υψηλό "δημοσιονομικό στρές" και σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα (έως και ένα έτος) κυρίως λόγω του υψηλού χρέους.

Ωστόσο, τα στοιχεία της έκθεσης της Επιτροπής δείχνουν ότι πέντε κράτη η Ιταλία, το Βέλγιο, η Κύπρος, η Βρετανία και η Ισπανία βρίσκονται σε χειρότερη κατάσταση από ότι η Ελλάδα στον εν λόγω δείκτη...
 

Καμπανάκι κινδύνου για το ελληνικό χρέος από την Κομισιόν

Σύμφωνα  με τον δείκτη "S0" για την αξιολόγηση των προκλήσεων της βραχυπρόθεσμης βιωσιμότητας του χρέους (πρόκειται για έναν δείκτη έγκαιρης ανίχνευσης των δημοσιονομικών κινδύνων με ορίζοντα 1 χρόνο), η Ελλάδα αντιμετωπίζει ισχυρές πιέσεις, αλλά όχι τις μεγαλύτερες κυρίως λόγω της βελτίωσης της θέσης σε πεδία που επηρεάστηκαν από το μνημόνιο όπως το εξωτερικό ισοζύγιο, η μεγάλη μείωση των μισθών (και άρα  του κόστους εργασίας) και τα πλεονάσματα. 

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής "βαθμολογούν" για το 2016 την Ελλάδα με 3,5 (με μέγιστο κίνδυνο το 10), όταν τα "σκορ" σε Ιταλία, Βέλγιο, Κύπρο και Βρετανία ξερνούν το 4 αλλά και με την Γερμανία στην καλύτερη θέση με κίνδυνο χαμηλότερο του 1.

Η αξιολόγηση γίνεται με βάση 25 οικονομικούς, δημοσιονομικούς, τραπεζικούς και άλλους δείκτες που περιλαμβάνουν από το χρέος, το πλεόνασμα, τα κόκκινα δάνεια και την χρηματοδότηση της οικονομίας, έως τις εξαγωγές, την κατανάλωση, τις επενδύσεις, την πορεία του κόστους εργασίας και του κατά κεφαλήν ΑΕΠ.

Οι επιδόσεις του 2016 καταγράφονται συγκριτικά με αυτές του 2009 και εμφανίζονται σαφώς βελτιωμένες αφού το 20109 πάνω από τις μισές χώρες της ΕΕ είχαν δείκτη S0 πάνω από το όριο υψηλού κινδύνου..

Όσον αφορά στην μακροχρόνια βιωσιμότητα του χρέους, στοιχεία για την Ελλάδα δεν υπάρχουν στην έκθεση της επιτροπής αφού είναι κράτος σε "πρόγραμμα". Θα πρέπει να περιμένει την έκθεση βιωσιμότητας χρέους που συντάσσει το ΔΝΤ και με τη μέχρι στιγμής πληροφόρηση δεν περιλαμβάνεται στην σημερινή ατζέντα της συνόδου του ΔΣ του Ταμείου, παρατείνοντας την αγωνία για τις διαπραγματεύσεις.

capital.gr

Share