Α. Καράμπελας: Εμείς και γνωρίζουμε και μπορούμε να δώσουμε τέλος στο πρόβλημα των σκουπιδιών

Κυρ, 05/12/2019 - 18:00

Η Παράταξη «Πύργος – Έργο Πολιτών» έχει ολοκληρωμένο, ρεαλιστικό και πλήρως εφαρμόσιμο πρόγραμμα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, βάζοντας οριστικό τέλος στον εφιάλτη των σκουπιδιών που τόσο ταλάνισε τον Δήμο μας τα τελευταία χρόνια. Και την δυνατότητα επίλυσης του θέματος της συνολικής διαχείρισης των απορριμμάτων το επιβεβαιώνει η συμμετοχή στην παράταξη στελεχών που και γνώση και επιστημονική κατάρτιση και ικανότητα διαθέτουν για το συγκεκριμένο και σημαντικό αυτό θέμα. Οι βασικοί άξονες του προγράμματός μας θα ακολουθήσουν καινοτόμες και πρωτοποριακές πρακτικές, αξιοποιώντας όλα τα προγράμματα που αφορούν την διαχείριση απορριμμάτων, την ανακύκλωση, τα πράσινα σημεία. Όλες οι δράσεις και οι ενέργειες θα αποτυπωθούν αναλυτικά στο πρόγραμμα της παράταξης μας, κάποιες εκ των οποίων επιγραμματικά είναι: 

 • Άμεση προμήθεια απορριμματοφόρων και αναβάθμιση του στόλου των οχημάτων του Δήμου.
 • Οργάνωση της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου σε ειδικό χώρο.
 • Ενίσχυση του δικτύου των κάδων ανακύκλωσης και δημιουργία ενημερωτικού υλικού προώθησης της ανακύκλωσης.
 • Σύσταση κεντρικού γραφείου συντονισμού και παρακολούθησης των δράσεων που αφορούν την υλοποίηση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων και την προώθηση της διαλογής στην πηγή ανά ανακυκλώσιμα ρεύματα.
 • Οργανώνουμε Εκστρατεία ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης των κατοίκων και των επιχειρήσεων του Δήμου για την προώθηση της ανακύκλωσης και την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας.
 • Προωθούμε τον Εκσυγχρονισμό των υποδομών συλλογής και αντικατάστασης των υφιστάμενων κάδων συλλογής με βυθιζόμενους (υπόγειους) κάδους συλλογής στις περιοχές με αυξημένη πυκνότητα πληθυσμού όπως το εμπορικό κέντρο.

Επίσης δεσμευόμαστε:

 • Για Δράσεις πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης υλικών
 • Δημιουργία κεντρικού Πράσινου Σημείου Ανακύκλωσης στα πλαίσια του Περιφερειακού Σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων.
 • Δημιουργία δορυφορικών πράσινων σημείων συλλογής τόσο εντός του Πύργου όσο και στις μεγάλες κοινότητες.
 • Άμεση κατασκευή διαδικτυακής πλατφόρμας ανακύκλωσης
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή ανταποδοτικής κάρτας δημοτών που θα χρησιμοποιείται στα πράσινα σημεία ανακύκλωσης (στο κεντρικό και στα δορυφορικά), ενώ για τα σχολεία θα προωθήσουμε την επιβράβευση στο τέλος της χρονιάς για το πιο ΄΄πλούσιο΄΄ σε χαρτί σχολείο του Δήμου.
 • Προωθούμε την Χωριστή συλλογή πράσινων αποβλήτων με σκοπό τον τεμαχισμό τους από ειδικό σύστημα τεμαχισμού (κλαδοτεμαχισμός).
 • Την Προμήθεια και δωρεάν διανομή κάδων κομποστοποίησης στους δημότες και την καθοδήγηση αυτών από το προσωπικό του Δήμου.
 • Και τέλος Κατασκευάζουμε Παιδική Χαρά με παιχνίδια που έχουν ως στόχο την εκμάθηση και την ευαισθητοποίηση των παιδιών στο περιβάλλον και στην εμπέδωση της ανακύκλωσης.

 

Share