ΚΕΑ: Πληρώνονται παλιές εκκρεμότητες του πιλοτικού προγράμματος

Τρί, 03/13/2018 - 13:18

 

Εγκριση για την πληρωμή εκκρεμοτήτων και παλαιών δικαιούχων του πιλοτικού Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης - ΚΕΑ, εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας

Σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Εργασίας εγκρίνεται η μεταφορά πίστωσης συνολικού ποσού 7.773,63 € (επτά χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα τρία ευρώ και εξήντα τρία λεπτά) για την αποπληρωμή εκκρεμοτήτων σε 9 (εννέα) δικαιούχους του πιλοτικού προγράμματος Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα και του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (πρώτη φάση) ως ακολούθως:

A. Σε 2 (δύο) δικαιούχους του προγράμματος Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα συνολικού ποσού 2.290,30€ (δύο χιλιάδες διακόσια ενενήντα ευρώ και τριάντα λεπτά).

Β. Σε 7 (επτά) δικαιούχους του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (πρώτη φάση) συνολικού ποσού 5.483,33€ (πέντε χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα τρία ευρώ και τριάντα τρία λεπτά)

dikaiologitika.gr

Share