Κοινωνικό μέρισμα 2019: Η επίσημη ανακοίνωση - Ποιοί είναι δικαιούχοι

Πέμ, 12/05/2019 - 18:31

Τα σαφή κριτήρια και τους δικαιούχους του κοινωνικού μερίσματος ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Μιλώντας από το βήμα της Βουλής, κατά τη συζήτηση για το φορολογικό νομοσχέδιο ο κ. Σταϊκούρας ανέφερε πως με το υπεροπλεόνασμα που δημιουργήθηκε το 2ο εξάμηνο 2019 θα χορηγηθεί έκτακτη ενίσχυση σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.

Συγκεκριμένα θα δοθούν 700 ευρώ ανα νοικοκυριό σε 250.000 νοικοκυριά ή 953.000 δικαιούχους.

- Αναλυτικά το κοινωνικό μέρισμα θα διανεμηθεί σε δικαιούχους που ανήκουν σε τέσσερις κατηγορίες:

- 1η ομάδα: Οικογένειες με 4 τέκνα και άνω με φορολογητέο εισόδημα έτους 2019 έως 20.000 ευρώ - Αριθμός ωφελούμενων μελών: 19.140 

- 2η ομάδα: Οικογένειες που τουλάχιστον ένα από τα μέλη της είναι μακροχρόνια άνεργος (ήτοι άνω των 12 μηνών) και με ένα εξαρτώμενο τέκνο τουλάχιστον, και το συνολικό ετήσιο εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ - Αφορά και μονογονεϊκές οικογένειες - Αριθμός ωφελούμενων: 163.718 

- 3η ομάδα: Οικογένεια και με τους δύο γονείς γονείς βραχυχρόνια άνεργους (κάτω από 12 μήνες δηλαδή) και ένα εξαρτώμενο μέλος, και το συνολικό ετήσιο εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ - Αφορά και μονογονεϊκές οικογένειες - Αριθμός ωφελούμενων: 40.927

- 4η ομάδα: Οικογένειες με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο μέλος ΑΜΕΑ έως 24 ετών - Αριθμός ωφελούμενων: 25.632

Όπως τονίστηκε, τουλάχιστον ένας από τους δύο γονείς θα πρέπει να διαμένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 10 έτη, ενώ και οι δύο γονείς πρέπει να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος και το άθροισμα των καταθέσεών τους να μην υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ. 

Share