Νέο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας: Ο αριθμός θέσων ανά Δήμο στην Ηλεία

Τρί, 11/26/2019 - 17:00

Την πρόσληψη 34.524 μακροχρόνια ανέργων σε Δήμους και Περιφέρειες της χώρας, με 8άμηνες συμβάσεις προβλέπει το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας που προωθεί το υπουργείο Εργασίας.

Η Προκήρυξη και οι αιτήσεις αναμένονται στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου (ώστε από τον Ιανουάριο του 2020 να γίνουν κι οι σχετικές τοποθετήσεις των ανέργων που θα έχουν επιλεγεί με μοριοδότηση).

Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. 

- Στον μέχρι τώρα σχεδιασμό, ο αριθμός θέσων ανά Δήμο στην Ηλεία έχει ως εξής: 

Δήμος Πύργου 130 θέσεις

Δήμος Πηνειού 55 θέσεις

Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης 100 θέσεις

Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας 69 θέσεις

Δήμος Ζαχάρως 46 θέσεις

Δήμος Ήλιδας 85 θέσεις

Προβλέπονται επίσης 310 θέσεις για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Το νέο πρόγραμμα:

  • Θα απευθύνεται σε ανέργους που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο πρόβλημα επανένταξης στην αγορά εργασίας (μακροχρόνια άνεργοι) και ιδίως σε αυτούς που ανήκουν σε μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες
  • Η απασχόληση είναι διάρκειας 8 μηνών και θα πραγματοποιηθεί σε στοχευμένα έργα των δήμων και φορέων που θα αποσκοπούν κατά βάση στη βελτίωση της καθημερινότητας σε τοπικό επίπεδο, όπως ενδεικτικά, τη συντήρηση και αναβάθμιση μικρών υποδομών, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους κατοίκους, την αναβάθμιση και προστασία του περιβάλλοντος κ.λπ.
  • Το πρόγραμμα -σε επόμενο στάδιο- θα περιλαμβάνει εξειδικευμένη και πιστοποιημένη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση σε αντικείμενα που έχουν ζήτηση από την τοπική αγορά εργασίας.

Οι θέσεις που θα προκηρυχθού θα αντιστοιχούν σε πάνω από 70 ειδικότητες υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, τεχνολογικής και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Ήδη το προήγουμενο διάστημα δηλώθηκαν από Δήμους και Περιφέρειες οι απαιτούμενες ειδικότητες που αντιστοιχίζονται με τις ανάγκες που προκύπτουν για την υλοποίηση των δηλωθέντων αντίστοιχων έργων. Μετά τα αιτήματα των ΟΤΑ οι αρμόσιες υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας και του ΟΑΕΔ προχώρησαν στην κατάρτιση του προγράμματος προκειμένου να εντάξουν στον β΄κύκλο του προγράμματος μόνο εκείνους που είναι αναγκαίοι για την υλοποίηση των έργων.

Σύμφωνα με έγκυρες πηγές οι βασικές ειδικότητες αφορούν: Διοικητικού και οικονομικού προσωπικού, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών, δασκάλων, νηπιαγωγών, βρεφονηπιοκόμων, ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας, βοηθητικού προσωπικού φύλαξης, οικοδόμων, μαγείρων οδηγών, κηπουρών, γενικών καθηκόντων. Παράλληλα θα υπάρξουν και άλλες ειδικότητες προκειμένου να καλυφθούν όλες οι απαιτήσεων των Φορέων.

Οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ αναμένεται πως θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για έναν έως τρεις Δήμους της επιλογής τους, και για μία και μόνο ειδικότητα.

Share