Ο Δ.Καλαματιανός στην ετήσια εκδήλωση του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Τρί, 01/21/2020 - 13:00

Εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξη Τσίπρα, συμμετείχε ο Βουλευτής Ηλείας ΣΥΡΙΖΑ Διονύσης Καλαματιανός στην ετήσια εκδήλωση του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στο HELLAS LIBERTY.

Στην ομιλία του, μεταξύ άλλων, ανέφερε:

«Καταρχάς, θα ήθελα να τονίσω την ιδιαίτερη συμβολή του Ναυτικού Επιμελητηρίου στα θέματα ναυτιλίας. Αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ. που λειτουργεί ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της πολιτείας.

Η συνεργασία που είχαμε κατά το διάστημα που υπηρέτησα ως Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας ήταν παραγωγική.

Στη σύγχρονη εποχή, οφείλουμε ν΄ αναλογιστούμε τι είδους ανάπτυξη επιθυμούμε για τον τόπο μας, τη χώρα μας και τι έργο θέλουμε ν΄ αφήσουμε στις επόμενες γενιές.

Για εμάς, το όραμα για τη μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, στη δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη, στον εκσυγχρονισμό και στην κατασκευή υποδομών για οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη είναι ξεκάθαρο.

 Στόχος όλων μας πρέπει να είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών όχι μόνο για σήμερα, αλλά και για αύριο, για τα παιδιά και τα εγγόνια μας.

Η ναυτιλία έχει θεμελιώδη σημασία για την οικονομία και την κοινωνία μας και πρέπει να είναι βιώσιμη ενόψει των νέων προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε.

Σε συνδυασμό με την πολιτική για τον θαλάσσιο και παράκτιο τουρισμό και τη γαλάζια ανάπτυξη, επιδρούν καθοριστικά στην ευημερία των πολιτών.

Μπορούν να συμβάλουν τόσο στη βιώσιμη και αποκεντρωμένη οικονομική ανάπτυξη, στην προσέλκυση επενδύσεων και στη δημιουργία υψηλής ποιότητας θέσεων εργασίας, όσο και στην ενίσχυση της οικονομικής και της γεωπολιτικής σημασίας της χώρας.

Στόχος της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής είναι η παροχή μιας συνεκτικότερης προσέγγισης των θαλάσσιων υποθέσεων, μέσω της ενίσχυσης του συντονισμού μεταξύ διαφόρων τομέων πολιτικής.

Οι αυξανόμενες απαιτήσεις των νέων διεθνών κανονισμών αποτελούν τεράστια περιβαλλοντική πρόκληση στον κλάδο και υπαγορεύουν ενέργειες προς την επίτευξη της βιώσιμης κινητικότητας.

Οι λιμένες, ως σημαντικοί πυλώνες της οικονομικής δραστηριότητας και ανάπτυξης, συγκεντρώνουν ποικιλόμορφες δραστηριότητες (ελλιμενισμός, φορτοεκφόρτωση, ναυπηγοεπισκευές, αποθήκευση κ.ά.) και επομένως, οι επιδράσεις των λιμενικών δραστηριοτήτων καθολικά στο θαλάσσιο περιβάλλον είναι αυξανόμενες.

Είναι αναγκαίο να σχεδιάζονται με κριτήρια υψηλού επιπέδου, ώστε να διαχειρίζονται με ολιστικό τρόπο τις εφαρμοζόμενες νέες τεχνολογίες.

Η Έρευνα & Καινοτομία, ως συστατικό στοιχείο της ανάπτυξης, μπορεί να εξασφαλίσει λύσεις με προστιθέμενη αξία σε πολλούς θαλάσσιους τομείς.

Η ναυτιλία στο σύνολό της αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για την πατρίδα μας και μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης και ευημερίας για το σύνολο του πληθυσμού.

Η Ελληνόκτητη ποντοπόρος ναυτιλία κατόρθωσε να διατηρήσει την πρωτοκαθεδρία της χάρη στην ναυτοσύνη των Ελλήνων ναυτικών, που αποτελούν την καρδιά της.

Η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός της ναυτικής εκπαίδευσης, η ενίσχυση της θαλασσινής ανάπτυξης, η αναζωπύρωση της ελληνικής ναυτοσύνης και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ναυτιλίας με ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των Ελλήνων ναυτικών στα με ελληνική σημαία και γενικότερα στα ελληνόκτητα  πλοία, θα πρέπει να είναι επιδίωξη όλων μας.

Η διασφάλιση των εργασιακών σχέσεων των εργαζομένων στη ναυτιλία πιστεύω ότι μπορεί να συνδυαστεί με το ρεαλισμό και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της. Άλλωστε, η επί χιλιετίες συσσωρευμένη ναυτική γνώση και οργάνωση του λαού μας είναι αυτή που εγγυάται το πρωταγωνιστικό παρόν και μέλλον της ναυτιλίας μας.

Η δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον αποτελεί ζήτημα πολιτικής προτεραιότητας.

Η ελληνική ναυτιλία αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα μιας δημιουργικής και παραγωγικής Ελλάδας, που έχει αναδείξει τη χώρα μας σε παγκόσμιο πρωτοπόρο του συγκεκριμένου κλάδου.

Τα ελληνικά λιμάνια και η ναυτιλία μπορούν να αξιοποιηθούν περαιτέρω ως μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας της χώρας μας και είναι εφικτό να πολλαπλασιάσουμε τις θετικές συνεπαγωγές τους για το κοινωνικό σύνολο.»

Share