Πανελλαδικές 2019: Δείτε Θέματα,σχόλιο και απαντήσεις στα σημερινά (12/6) μαθήματα των ΓΕΛ

Τετ, 06/12/2019 - 10:40

ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Τα σημερινά θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού χαρακτηρίζονται εύστοχα, ποιοτικά και διαβαθμισμένης δυσκολίας. Κάλυπταν όλο το εύρος της εξεταστέας ύλης και απαιτούσαν κριτική σκέψη από τους μαθητές και στις δύο ομάδες.

Στην πρώτη ομάδα οι ερωτήσεις είχαν διατυπωθεί με σαφήνεια, ωστόσο προϋπέθεταν την πλήρη αφομοίωση της διδαχθείσας ύλης και την ικανότητα των μαθητών να συνδυάζουν χωρία από διαφορετικά κεφάλαια.

Στη δεύτερη ομάδα, στα θέματα Γ1 και Δ1, που αφορούν στον σχολιασμό πηγών, δόθηκαν κατανοητά κείμενα καθώς και ανάλυση πίνακα που απαιτούσαν ωστόσο τη συνθετική ικανότητα των υποψηφίων.

Συγκριτικά χαρακτηρίζονται πιο απαιτητικά σε σχέση με τα περσινά θέματα και για ένα καλά προετοιμασμένο μαθητή ήταν εύκολα προσεγγίσιμα.

Φιλολογική Ομάδα «Άλμα»

Για τα θέματα 'Ιστορία' ΓΕΛ (ημερήσια)
πατήστε εδώ.


Για τα θέματα 'Ιστορία' ΓΕΛ (εσπερινά)

πατήστε εδώ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ Α1

α.

Σελ. 46 «Η ενσωμάτωση…χώρα.»

β.

Σελ. 77 Στην Εθνοσυνέλευση του 1862-1864 συγκροτήθηκαν οι πυρήνες δύο μεγάλων παρατάξεων.

 και «Οι ορεινοί…αυτής της παράταξης.»

γ.

Σελ. 153 «Η ελληνική κυβέρνηση,… στέγαση.»

Σελ. 156 «Η ΕΑΠ… πρόσφυγες.»

 

ΘΕΜΑ Α2

α.

Σωστό

β.

Λάθος

γ.

Σωστό

δ.

Σωστό

ε.

Λάθος

 

ΘΕΜΑ Β1

α.

Σελ. 50 «Το Νοέμβριο του 1920… βασιλιά Κωνσταντίνο.»

Σελ. 96 – 97 «Οι Φιλελεύθεροι… εξ ολοκλήρου το σύνταγμα.»

β.

Σελ. 144 «Το Νοέμβριο… στην Ελλάδα.»

Σελ. 50 «Το Νοέμβριο … δαπανηρό πόλεμο.»

 

ΘΕΜΑ Β2

Σελ. 169 «Οι πρόσφυγες… ταυτότητας.»

 ΘΕΜΑ Γ1

Αφήγηση από το σχολικό βιβλίο σελ. 208 «Το θετικό και αισιόδοξο κλίμα … και την ψυχολογία των Κρητών».

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται και από τον Ελευθέριο Βενιζέλο στο «Εσωτερική και εξωτερική πολιτική, οικονομία, εκπαίδευση, πολιτισμός»:  τον έλεγχο της Κρητικής Πολιτείας κατά το 1901 ασκούσαν οι τέσσερις Μεγάλες Δυνάμεις. Αυτές είχαν εγκρίνει και το Κρητικό Σύνταγμα το οποίο είχε συνταχθεί κατά το πρότυπο του ισχύοντος τότε Ελληνικού συντάγματος αφού είχε εγκριθεί από το Συμβούλιο των Πρέσβεων των Προστατίδων Δυνάμεων στη Ρώμη. Μπορεί βέβαια μέσω του Συντάγματος η Κρήτη να θεωρούνταν αυτόνομη όμως κάτι τέτοιο στην πραγματικότητα δεν υφίστατο καθώς η ουσιαστική εφαρμογή του θα γινόταν μετά το τέλος της αρμοστείας. Η κατάσταση αυτή δημιούργησε ανησυχία για την πολιτική κατάσταση στην Κρήτη.

Και στο Κείμενο Β, η Λιλή Μακράκη αναφέρει πως ο Άγγλος Πρόξενος θεωρεί κύριο υπεύθυνο τον ύπατο αρμοστή ο οποίο, δεν έχει διάθεση να συνεργαστεί με την κυβέρνηση και καθιστούσε φανερή την απέχθειά του απέναντι προς τις κοινοβουλευτικές κυβερνήσεις και το συνταγματικό πολίτευμα. Η έλλειψη πολιτικής πείρας και η αυστηρή πειθαρχία την οποία προσπαθούσε να επιβάλει στη διοίκηση της Κρήτης τον καθιστούσε αδύναμο να αντιληφθεί τις πολιτικές εξελίξεις. \

Αφήγηση από το σχολικό βιβλίο: σελ. 208 – 209 «Αλλά το πιο σημαντικό … με Έλληνες αξιωματικούς».

Προς επίρρωση του παραπάνω αποσπάσματος έρχεται το Γ παράθεμα που καταδεικνύει το διαφορετικό τρόπο προσέγγισης του εθνικού ζητήματος από τους δύο πολιτικούς άνδρες και της πολυπόθητης ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα, τρόπος που κατακρίνεται από το Βενιζέλο ο οποίος θεωρεί ότι δεν έχει σχετική πληροφόρηση των ενεργειών του αρμοστή με αποτέλεσμα την όξυνση του κλίματος δυσπιστίας και καχυποψίας στις μεταξύ τους σχέσεις.

Αφήγηση από το σχολικό βιβλίο : σελ 209 : «Η διάσταση των απόψεων … βαρύ κλίμα διχασμού».

Ως συμπέρασμα θα μπορούσε να αναφερθεί από τους μαθητές η κορύφωση της κρίσης στις 18 Μαρτίου 1901 όταν ο Γεώργιος απέλυσε το Βενιζέλος από το αξίωμα του υπουργού δικαιοσύνης.


 

ΘΕΜΑ Δ1

α. Σελ. 31 «Το 1830… συγκρότησης.»

Από  την παρατήρηση του πίνακα που αφορά στην εξέλιξη του οδικού δικτύου από το 1830 – 1912 γίνεται αντιληπτό πώς τα πρώτα 40 χρόνια της δημιουργίας του ελληνικού κράτους υποτυπώδης ήταν η ανάπτυξη του οδικού δικτύου όπως αποδεικνύεται από σύνολο των χιλιομέτρων που κατασκευάστηκαν. Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε και τις περιορισμένες διαστάσεις του ελληνικού κράτους.

β. Σελ. 32 «Η πύκνωση… οδικού δικτύου.»

Σελ. 80 «Το τρικουπικό… της χώρας.»

Για την παρουσίαση των παραγόντων που προώθησαν την ανάπτυξη του οδικού δικτύου στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα.

Για το πολιτικό πρόγραμμα που επίσης προώθησε την ανάπτυξη του δικτύου στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα .

Το Κείμενο Β που αντλήθηκε από την Ιστορία του Ελληνικού Έθνους επιβεβαιώνει τη συμβολή του Χαρίλαου Τρικούπη στην επιτάχυνση των τεχνοοικονομικών υποδομών της χώρας τονίζοντας πως το  πρώτο του μέλημα ήταν η ανάπτυξη του συγκοινωνιακού δικτύου της χώρας.

Στο Κείμενο Γ’ η ευόδωση των προσπαθειών του Τρικούπη αποδεικνύεται από το γεγονός πως το οδικό δίκτυο μόνο προς το τέλος του 19ου αιώνα αποτελεί αξιόπιστο μέσο επικοινωνίας και πως η υλοποίηση του δικτύου αυτού είναι αποτέλεσμα μια πολιτικής που επιδιώκει να υποκινήσει την οικονομική ανάπτυξη σε ένα κράτος που κινείται με αργούς ρυθμούς.  Συγκεκριμένα στον τομέα της οδοποιίας παρατηρήθηκαν ουσιαστικά αποτελέσματα τα οποία επιβεβαιώνονται και από τα χιλιόμετρα οδικού δικτύου που κατασκευάστηκαν (Κείμενο Α) από το 1872 – 1892 και τα οποία είναι σαφώς πολλαπλάσια των προηγούμενων δεκαετιών. Άλλωστε κάτι τέτοιο ήταν φυσικό αφού ο Τρικούπης ως εκσυγχρονιστής πολιτικός θεωρούσε πως η ανάπτυξη των συγκοινωνιών θα επέφερε την ποθητή υλικοτεχνική ανάπτυξη του έθνους.

 

γ. Σελ. 32 «Στους ανασταλτικούς… της χώρας.»

Την παρουσίαση των παραγόντων που λειτούργησαν ανασταλτικά για  την ανάπτυξη του οδικού δικτύου στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα.

Στο Κείμενο Β’ και συγκεκριμένα στο χωρίο «Το κόστος και οι δυσκολίες της μεταφοράς … παραγωγικών δυνάμεων» παρουσιάζονται ανασταλτικοί παράγοντες της ανάπτυξης της εσωτερικής αγοράς με συγκεκριμένες αναφορές σε πόλεις που αποδεικνύουν την αδυναμία να προωθηθούν τα προϊόντα στην εγχώρια αγορά («σάπιζαν … Τρίπολη»), την πίεση των εισαγόμενων προϊόντων («στο Ναύπλιο γίνονταν εισαγωγές»), την περιορισμένη κατά τόπους αγοραστική δύναμη του κοινού («Στη Λιβαδειά … το κιλό»), στο τεράστιο κόστος της μεταφοράς («Γύρω στα 1880 … 60 δραχμές») και τέλος τις διαφοροποιήσεις στις τιμές των προϊόντων με κριτήριο τον τόπο («Ακόμα και το … περιοχή σε περιοχή»).

 

Σελ. 31-32 «Στις χερσαίες συγκοινωνίες … κατασκευή δρόμων.»

 

Φιλολογική Ομάδα «Άλμα»

Αξιώτη Χριστίνα

Βλάσση Ιωάννα

Βλάσση Μιμίκα

Βόλαρη Ξακουστή

Δάβου Σοφία

Λούπη Βιβή

Παναγιωτοπούλου Όλγα

Πανοπούλου Ιωάννα

Παπαδόπουλος Σάκης

Τσουκαλά Αναστασία

 

 

 

 


Για τα θέματα 'Φυσική' ΓΕΛ (ημερήσια)
πατήστε εδώ.Για τα θέματα 'Φυσική' ΓΕΛ (εσπερινά)
πατήστε εδώ.

ΣΧΟΛΙΟ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Τα θέματα κρίνονται απαιτητικά, κάλυπταν μεγάλο μέρος της ύλης και οι υποψήφιοι θα έπρεπε να έχουν προετοιμαστεί πολύ καλά, αλλά και να κάνουν σωστή διαχείριση του χρόνου τους.

Αναλυτικά

 

ΘΕΜΑ Α : Βατό.

 

ΘΕΜΑ Β : Ιδιαίτερα απαιτητικό, μεγαλύτερη δυσκολία στα Β2 και Β3.

 

ΘΕΜΑ Γ : Συνδυασμός  κεφαλαίου, σε λογικά πλαίσια.

 

ΘΕΜΑ Δ : Κρίνεται ιδιαίτερα απαιτητικό, καλή γνώση των βασικών νόμων κίνησης.

Δείτε παρακάτω τις απαντησεις στο μαθημα τη Φυσικής Προσανατολισμού

PDF icon alma_proteinomenes_apantiseis_fysiki_2019.pdf

 

 

ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Α.Ε.Π.Π.)»

Οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής εξετάστηκαν σήμερα στο μάθημα της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον, συνεχίζοντας την προσπάθειά τους στον αγώνα των Πανελλαδικών.

Τα θέματα χαρακτηρίζονται διατυπωμένα με σαφήνεια και χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες στην κατανόηση και επίλυσή τους. Ωστόσο, λόγω της αρκετά μεγάλης έκτασής τους, απαιτούσαν συντονισμό και οργάνωση του χρόνου εξέτασης από τους μαθητές. Συγκεκριμένα, το Θέμα 1ο αποτελούνταν από επιμέρους ερωτήματα στα οποία όφειλαν οι εξεταζόμενοι να δώσουν μεγάλη προσοχή.

Οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές με γνώση της εξεταστέας ύλης και προγραμματισμό στην επίλυσή των θεμάτων αναμένεται να προσεγγίσουν υψηλές βαθμολογίες.

Φροντιστήριο «Άλμα»

Μακρή ΣταυρούλαΓια τα θέματα 'Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον' ΓΕΛ (ημερήσια)
πατήστε εδώ.Για τα θέματα 'Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον' ΓΕΛ (εσπερινά)
πατήστε εδώ.

 

Δείτε παρακάτω τις απαντήσεις στο μάθημα  'Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον'

PDF icon endeiktikes_apantiseis_sto_mathima_anaptyxi_efarmogon_se_programmatistiko_perivallon.pdf

 

Σε νεότερη ενημέρωση το "ΗΛΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ" (iliaoikonomia.gr), θα σας μεταφέρει τις απαντήσεις των σημερινών Θεμάτων.

 

Share