Πανελλήνιες 2020: Δείτε τα θέματα - σχόλιο - απαντήσεις Ιστορία ΓΕΛ με το παλαιό σύστημα

Τετ, 06/24/2020 - 10:10

 Δείτε τα θέματα Ιστορία ΓΕΛ με το παλαιό σύστημα

PDF icon them_ist_op_hmer_palio_200624.pdf

 

ΣΧΟΛΙΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια και αφορούσαν ζητούμενα που κάλυπταν όλο το φάσμα της ύλης του μαθήματος. Το θέμα Α1 ζητούσε από τους μαθητές την απόδοση ιστορικών όρων, αντλημένων από το κεφάλαιο της «Διαμόρφωσης και λειτουργίας των πολιτικών κομμάτων στην Ελλάδα». Οι μαθητές όφειλαν να εντάξουν τους συγκεκριμένους όρους στο αντίστοιχο ιστορικό- χρονολογικό πλαίσιο.

 Το θέμα Α2 ήταν ερώτηση κλειστού τύπου που αφορούσε θεματικές προτάσεις από τα τρία κεφάλαια, εύκολα προσβάσιμες.

 Τα θέματα Β1 και Β2 αφορούσαν ερωτήσεις ανοιχτού τύπου. Ήταν  σαφώς διατυπωμένα και αντιληπτά και προέρχονταν από το πρώτο και δεύτερο, αντίστοιχα, κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου.

 Στη Δεύτερη Ομάδα, στο θέμα Γ1, οι μαθητές καλούνταν να παρουσιάσουν τη συμβολή της Τράπεζα της Ελλάδας στη βελτίωση της ελληνικής οικονομίας την περίοδο 1828-1932, καθώς και τις προσπάθειες που ανέλαβε η ελληνική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της επερχόμενης από την Αμερική κρίσης το 1931-1932.

  Τέλος, το θέμα Δ1 αντλήθηκε από τη νέα ύλη που προστέθηκε στην αρχή του έτους στο μάθημα της Ιστορίας. Αφορούσε τις θέσεις του ρωσικού κόμματος σε τρεις τομείς, καθώς και τα κοινωνικά στρώματα που τάχθηκαν με το μέρος του κόμματος αυτού. 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α1
α. Σελ. 77 σχολικού βιβλίου: «Μέσα στην εθνοσυνέλευση του 1862-1864…μικροκαλλιεργητές», «Ο λαός συμμετείχε ……..παρατάξεων».
β. Σελ. 86 σχολικού βιβλίου, ομάδα Ιαπώνων: «Το μοναδικό νέο…1908».
γ. Σελ. 93 σχολικού βιβλίου, Λαϊκό Κόμμα (1910): «Στα μέσα του 1910…Φιλελεύθερους».
Α2 α. Σωστό
β. Λάθος
γ. Λάθος
δ. Σωστό
ε. Λάθος
ΘΕΜΑ Β1
Σελ. 26-27 σχολικού βιβλίου: «Το πιστωτικό σύστημα … κοινωνικών ομάδων».
ΘΕΜΑ Β2
Σελ. 104-105 σχολικού βιβλίου: «Στη πολιτική πρακτική … παράταξη».

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Γ1
Α. Σχολικό εγχειρίδιο σελ. 53 «Η Τράπεζα της Ελλάδος» και συγκεκριμένα « Το 1927 με αίτημα της Ελλάδος… από τη Νέα Υόρκη το 1929».
ΚΕΙΜΕΝΟ Α
- Έναρξη λειτουργίας της Τράπεζας της Ελλάδος.
- Εφαρμογή του κανόνα του συναλλάγματος.
- Σύνδεση δραχμής με αγγλική λίρα.
- Μετατρεψιμότητα - με ελάχιστους περιορισμούς - της δραχμής σε λίρες.
- Εξάρτηση της νομισματικής κυκλοφορίας από τις διακυμάνσεις των εξωτερικών συναλλαγών της χώρας.
Β. Σχολικό εγχειρίδιο σελ 54 « Η κρίση του 1932» και συγκεκριμένα « Η παγκόσμια οικονομική κρίση … θετικά στοιχεία».
ΚΕΙΜΕΝΟ Β
- Προσπάθειες αποτροπής της αναστολής της μετατρεψιμότητας της δραχμής τόσο από την Ελληνική Κυβέρνηση όσο και από την Τράπεζα της Ελλάδος.
- Εγχείρημα αναστολής της μετατρεψιμότητας του εθνικού νομίσματος που θα δυσχέραινε την αποπληρωμή των δανείων που είχε λάβει η χώρα από το εξωτερικό.
- Επιβολή περιορισμών που αφορούσαν τη μη υποτίμηση της δραχμής.
- Αντικατάσταση του πρώτου διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος λόγω κατηγοριών πως μεροληπτούσε υπέρ των επιχειρηματιών και των μεγάλων βιομηχάνων.
- Ενδοιασμός της κυβέρνησης για την επίσημη άρση της μετατρεψιμότητας του νομίσματος λόγω της παγιωμένης, στον ελληνικό χώρο, οικονομικής αντίληψης.

ΘΕΜΑ Δ1
Α. Σχολικό εγχειρίδιο σελ. 66 « Το ρωσικό κόμμα» και συγκεκριμένα « Σε αντίθεση … Ελλήνων»
ΚΕΙΜΕΝΟ Α
- Σύνδεση με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, συμφιλίωση με την Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης στο πλαίσιο του αυτοκέφαλου.
- Ενίσχυση του ρόλου και των εξουσιών της Εκκλησίας στο πλαίσιο του κράτους.
- Διατήρηση της μοναρχίας υπό την αιγίδα της Ορθοδοξίας.
- Ασαφείς θέσεις και συγκεχυμένη ιδεολογία σε διάφορα ζητήματα.
- Οι πολιτικές θέσεις του ρωσικού κόμματος μεταβάλλονταν ανάλογα του βαθμού της εύνοιας που έδειχνε απέναντί του ο Όθωνας σε σημείο άλλοτε να κρίνονται υπέρμετρα συντηρητικές και άλλοτε φιλελεύθερες.
ΚΕΙΜΕΝΟ Β
- Η Ρωσία, ως ομόδοξη με την Ελλάδα χώρα, ήταν η μοναδική δύναμη που θα ενίσχυε τον αγώνα των Ελλήνων για την πραγμάτωση των εθνικών διεκδικήσεών τους αποτελεσματικά και με ανιδιοτέλεια.
- Για την ενίσχυση των θέσεών του, ο τύπος της εποχής, ταγμένος στην υπεράσπιση της πολιτικής του ρωσικού κόμματος, μέσω του επίσημου οργάνου του (Εφημερίς « Αιών») προέβαλε μια εξειδικευμένη εικόνα του, ως υπέρμαχο των παραδόσεων, της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού σε βάθος χρόνου.
- Υπόσχεση για βίαιη εκδίωξη των Τούρκων από τα ελληνικά εδάφη και τα εδάφη των Βαλκανίων και της Ανατολής.
- Στα πλαίσια των συντηρητικών του θέσεων το Ρωσικό κόμμα, δια στόματος του αρχηγού του Θ. Κολοκοτρώνη, τασσόταν κατά της ψήφισης συντάγματος, καθώς στη συγκεκριμένη φάση θεωρούσε ανώριμο τον ελληνικό λαό, ο οποίος δεν είχε διαμορφώσει ακόμη πολιτικό κριτήριο.

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ
- Καλλιέργεια της ελπίδας ότι η απελευθέρωση της Ελλάδας θα εξαρτιόταν από τη Ρωσία με ταυτόχρονη υπενθύμιση των παραδοσιακών δεσμών των δύο χωρών (Ρωσοτουρκικός πόλεμος, Συνθήκη Κιουτσούκ Καϊναρτζή 1774) που αποδείκνυαν την έμπρακτη Ρωσική αρωγή και προστασία τόσο για τη ναυτιλία και το εμπόριο της ηπειρωτικής χώρας όσο και τη δημιουργία σημαντικών εμπορικών κέντρων στη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου και στην Οδησσό.
β) . Σχολικό εγχειρίδιο σελ. 66-67 « Το ρωσικό κόμμα» » και συγκεκριμένα « Με το κόμμα αυτό ……..στην ψήφιση συνταγμάτων».
ΚΕΙΜΕΝΟ Δ
- Λαϊκές τάξεις, κοσμικοί, κληρικοί, μετά τη διάλυση των μοναστηριών συμπαρατάχθηκαν με το ρωσικό κόμμα το οποίο διακρινόταν για τους στενούς του δεσμούς με τη Ρωσία.


Επιμέλεια απαντήσεων
Βόλλαρη Εξακουστή
Παναγιωτοπούλου Όλγα
Παπαδόπουλος Σάκης

Share