Δείτε εδώ αναλυτικά όλη την Προκήρυξη του διαγωνισμού