Πύργος: Γλίτωσαν το «λουκέτο» οκτώ καταστήματα της πλατείας

Πέμ, 10/12/2017 - 22:14

 

Στη μη αναστολή της λειτουργίας οκτώ καταστημάτων που βρίσκονται επί της Κεντρικής Πλατείας Πύργου αποφάσισε κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του το Δημοτικό Συμβούλιο. Στην συνεδρίαση επισημάνθηκε ότι στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έφτασαν εννέα συνολικά αποφάσεις του τμήματος αδειοδοτήσεων με τις οποίες ζητούσαν από τον Δήμο, που είναι ο καθ ύλην αρμόδιος για την έκδοση αδειών, να προχωρήσει σε ανάκληση της λειτουργίας καταστημάτων καθώς μετά από πολεοδομικό έλεγχο που είχε γίνει είχαν εντοπιστεί πολεοδομικές παραβάσεις.

Οι οκτώ από τους εννέα καταστηματάρχες (το ένα κατάστημα έχει ήδη προχωρήσει σε οριστική διακοπή της λειτουργίας του) έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο επίλυσης Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων το οποίο ωστόσο δεν έχει ακόμα γνωμοδοτήσει, συνεπώς δεν έχουν επιβληθεί και πρόστιμα προς τα καταστήματα αυτά. Ως εκ τούτου, το Σώμα αποφάσισε να μην προχωρήσει η διαδικασία ανάκλησης των αδειών λειτουργίας των καταστημάτων, αφού θα πρέπει πρώτα να αποφανθεί το αρμόδιο όργανο για την ύπαρξη ή μη πολεοδομικών παραβάσεων από πλευράς των συγκεκριμένων καταστημάτων.

Share