Πύργος: Συνεδριάζει την Δευτέρα(23/12) η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης - Τα θέματα

Σάβ, 12/14/2019 - 10:54

Συγκαλείται σε  τακτική  συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, η
οποία θα    πραγματοποιηθεί    στο   Λάτσειο    Δημοτικό   Μέγαρο   
(αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου),   την Δευτέρα 23
Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 17:30, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4555/2018).

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την αμέσως
επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλ. την Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 13.00,
οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία (άρθρο 76 § 3
Ν.3852/2010)

Θ Ε Μ Α Τ Α
Συζήτηση και διατύπωση γνώμης επί του σχεδίου τεχνικού προγράμματος και
επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Πύργου οικονομικού έτους
2020.

Share