Σχεδιάζεται τεράστια επένδυση στην Ηλεία

Πέμ, 06/27/2019 - 18:48

Εκτός από την Ηλεία της υπανάπτυξης, του μαρασμού, του καφενείου και της οπισθοδρόμησης, υπάρχει και η Ηλεία της δημιουργίας, της καινοτομίας, της ανάπτυξης.

Στον σχεδιασμό και στα πρώτα βήματα έναρξης βρίσκεται τεράστια επένδυση στην Ηλεία.

Προς το παρόν μπορούμε να γράψουμε:

* Αφορά καινοτόμο προιόν που είναι η παραγωγή βιοαερίου

* Η επένδυση θα γίνει στην πεδινή Ηλεία σε οικόπεδο 74 στρεμμάτων που ήδη έχει εξασφαλισθεί.

* Οι επενδυτές είναι στην πλειοψηφία από την Ηλεία, πετυχημένοι επιχειρηματίες, αλλά υπάρχει και συμμετοχή Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

* Δημιουργούνται μεγάλος αριθμός θέσεων εργασίας και επιστημόνων και ανειδίκευτων εργατών.

Θα παράγει ηλεκτρική ενέργεια από ζωικά απόβλητα, απόβλητα τυροκομείων, ελαιοτριβείων, οινοποιίων κλπ. αντιμετωπίζοντας παράλληλα το μεγάλο πρόβλημα των αποβλήτων στην Ηλεία που μολύνουν το περιβάλλον.

Επίσης θα έχει υδροπονικές καλλιέργειες και αποξηραμένα φρούτα και κηπευτικά.

Νεότερα σύντομα...

 

Share