Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου για το Λιμάνι Κατακόλου, Ανάπτυξη - Προβλήματα – Ελλείψεις – Παραλείψεις – Ευθύνες

Δευ, 12/10/2018 - 08:15

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου με μοναδικό θέμα το Λιμάνι Κατακόλου, Ανάπτυξη - Προβλήματα – Ελλείψεις – Παραλείψεις – Ευθύνες.

Η συνεδρίαση έχει προγραμματισθεί για την Δευτέρα 10/12/2018 και ώρα 18.30 μμ

Η πρόσκληση που έστειλε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δημήτριος Μεσσαλάς έχει ως εξής:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Προς: - Τον κ. Δήμαρχο

        - Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

        - Πρόεδρο ΝΠΔΔ: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου»

Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο Πύργου, στις 10 του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30 μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τo άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: Συζήτηση σχετικά με το «Λιμάνι Κατακόλου, Ανάπτυξη - Προβλήματα – Ελλείψεις – Παραλείψεις – Ευθύνες».

Πύργος 6 - 12 - 2018 2

 

Κοινοποίηση: - Γενικό Γραμματέα Δήμου κ. Αντύπα Χαράλαμπο - Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών : - Αν. Προϊστ/νη κα Παπανικολάου Αντωνία - Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: Αν. Προϊστ/νο κ. Χριστοπούλου Παναγιώτα - Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Αν. Προϊστ/νος κ. Τσίκας Άγγελος - Δ/νση Προγραμματισμού: - Αν. Προϊστ/νηκ. Γούργουρα Σοφία - Δ/νση Παιδείας Αν. Δ/ντρια κ. Ζάγκλη Σοφία - Δ/νση Καθαριότητας: - Προϊστ/νη κα Γαγιανή Συσκάκη - Υπηρεσία Δόμησης: Προϊστάμενο κ. Αντωνόπουλο Γεώργιο - Δ/νση Κ.Ε.Π: Προϊστάμενο κ. Κουλούκη Ιωάννη - Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας Αν. Προϊστάμενο κ. Ιωάννη Αλεξανδρόπουλο

Share