Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου - Όλα τα θέματα

Τρί, 11/14/2017 - 08:52

 

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο «Πολύκεντρο» του Δήμου Πύργου την Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 11:30, με τα ακόλουθα θέματα:
1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Πύργου οικονομικού έτους 2017.
 
2. Απαλλαγή υπολόγου για το Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών Οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλων και απόδοση λογαριασμού.
 
3. Απαλλαγή υπολόγου για το Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών Οδοιπορικών εξόδων Γενικού Γραμματέα και απόδοση λογαριασμού.
 
4. Κατακύρωση σύμβασης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ», προϋπολογισμού 113.815,22 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %, κατόπιν του από 10-11-2017 πρακτικού ελέγχου των
δικαιολογητικών κατακύρωσης που συνέταξε η επιτροπή διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
 
5. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να ασκήσει προσφυγή στα αρμόδια Δικαστήρια κατά αποφάσεων του Λιμενάρχη Κατακόλου περί επιβολής προστίμου.
 
6. Λήψη απόφασης έγκρισης του από 3-10-2017 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού σχετικά με την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΜΟΥΖΑΚΙ» προϋπολογισμού 39.000,00€ με φπα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ταχ.Δ/νση: Πατρών& Τ.Πετροπούλου ΤΚ 271 31 , Πύργος Πληροφ. :Γιώργος Ανδρικόπουλος Τηλ. : 26213 62622 Φαξ : 26213 62642
Ηλ.ταχ.:oikonepdpyrgou@gmail.com    oikonep@1489.syzefxis.gov.gr
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32/2017
Πύργος, 10 / 11 / 2017 Αρ. Πρωτ. : 35116
ΠΡΟΣ:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. Νικόλαο Δ. Βλαχαντώνη
2. Σωτήριο Α.Γεωργόπουλο
3. Βασίλειο Κ. Σεϊντή
4. Αναστάσιο Θ. Ασημακόπουλο
5. Παναγιώτη Δ.Μπόμπορη
6. Ιωάννη Γ. Αργυρόπουλο
7. Αντώνιο Σ. Καράμπελα
8. Παναγιώτη Γ. Αντωνακόπουλο
(Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος παρακαλούμε να ενημερώσετε την γραμματεία, προκειμένουνα προσκληθούν τα αναπληρωματικά μέλη) 2 / 2
 
7. Λήψη απόφασης ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί των απαντήσεων της Δ/νσης Καθ/τας Αν.& Πρ. σχετικά με αιτήματα της οικογένειας της Σταμοπούλου Ανδριάννας, μέσω της δικηγόρου της, που υπέστη εργατικό ατύχημα και έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια της εργασίας της.
 
8. Λήψη απόφασης έγκρισης του 2ου σταδίου της αποσφράγισης οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού» προϋπολογισμού 105.000,00€ με φπα.
 
9. Λήψη απόφασης έγκρισης του από 16-10-2017, 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ» προϋπολογισμού 45.260,00€ με φπα.
 
10. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηλείας στις 18-01-2018 και σε κάθε μετ’ αναβολής συζήτηση, για την νομική υποστήριξη του αν. Προϊστ. Υπηρ. Δόμησης κ. Γ.Αντωνόπουλου, κατόπιν του 1992/10-11-2017 σχετικού αιτήματός του. (ΣΧΕΤ.: κλητήριο θέσπισμα με αρ.Β.Κλ. 1/2017 του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηλείας)
 
11. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις 06-12-2017 ώρα 09:00 και σε κάθε μετ’ αναβολής συζήτηση της από 16-10-2017 αγωγής των ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΟΥΛΙΝΟΥ Παναγιώτα κλπ κατά του Δήμου Πύργου (γεν.αρ.καταθ.: 584231/2017 - ειδ.αρ.κατάθ.: 2445/2017 – πιν.: ΚΓ – αρ.πιν.: 5 – κτίριο 9 – αίθουσα 10)
 
12. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηλείας στις 07-12-2017 και σε κάθε μετ’ αναβολής συζήτηση, για την νομική υποστήριξη των δημ. Συμβούλων Γεώργιου Ανδριόλα και Θεόδωρου Κανελλόπουλου (ΣΧΕΤ.: κλητήριο θέσπισμα με αρ.Β.Κλ. 556/16 του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηλείας)
 
13. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος και παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών στις 08-12-2017 και σε κάθε μετ’ αναβολής συζήτηση της από 22-9-2015 αγωγής της Κ/Ξ «ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΑΣ – ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ» κατά Δήμου Πύργου ως διαδόχου του Δήμου Ωλένης. (ΑΡ.ΠΙΝ.32 – ΑΡ.ΚΛ.: ΚΛ1380/17-7-2017 – ΑΒΕΜ: ΠΡ46/22-9-2015)
Share