Τι ορίζει η ΠΝΠ για την έκπτωση 25% στους φόρους

Τρί, 03/31/2020 - 14:47

Του Σπύρου Δημητρέλη

Για τις δόσεις ρυθμισμένων φορολογικών οφειλών και δόσεις φόρων που εξοφλούνται τμηματικά χωρίς ρύθμιση, όπως για παράδειγμα ο φόρος κληρονομιών, δίνεται τελικά η έκπτωση 25% για τον Μάρτιο και τον Απρίλιο.

Αυτό προβλέπει η τελευταία Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεων, ενώ απουσιάζει η διάταξη για τον μελλοντικό συμψηφισμό του ΦΠΑ Απριλίου σε ποσοστό 25%.

Ειδικότερα, η ΠΝΠ προβλέπει:

- οι δόσεις ρυθμισμένων φορολογικών οφειλών που λήγουν από 30 Μαρτίου έως και 30 Απριλίου μπορούν από τις πληττόμενες επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα να εξοφληθούν με έκπτωση 25%. Είναι η μοναδική πρόβλεψη της ΠΝΠ ενώ απουσιάζει η πρόβλεψη που ανακοινώθηκε χθες ότι όποια επιχείρηση καταβάλλει το 100% του ΦΠΑ Απριλίου θα συμψηφίσει το 25% του σχετικού ποσού από μελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις. Προφανώς το ΥΠΟΙΚ αποφάσισε να θεσπίσει τη σχετική έκπτωση στο μέλλον.

- οι δόσεις βεβαιωμένων στη φορολογική διοίκηση οφειλών (για παράδειγμα φόρος κληρονομιών και γονικών παροχών που εξοφλείται σε 12 διμηνιαίες δόσεις) καταβάλλονται με έκπτωση 25% εφόσον λήγουν την περίοδο από 30 Μαρτίου 2020 έως 30 Απριλίου 2020.

- αναστέλλεται έως 30 Απριλίου 2020 η κοινοποίηση πράξεων προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή προστίμου μετά από φορολογικό έλεγχο

- μεταφέρεται στις 31 Μαΐου η προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων από τους ελεγχόμενους στο περιεχόμενο προσωρινού προσδιορισμού φόρου μετά από έλεγχο

- αναστέλλονται για 60 ημέρες οι προθεσμίες για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής οι οποίες λήγουν από 11η Μαρτίου έως 31 Μαΐου

- παρατείνονται έως 31 Ιουλίου οι προθεσμίες παραγραφής για την κοινοποίηση διορθωτικού προσδιορισμού φόρου

- αναστέλλεται για τρεις μήνες από τη δημοσίευση της ΠΝΠ η λειτουργία της εφαρμογής Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων. 

https://www.capital.gr/

Share