ΥΠΕΣ: Προσλήψεις 1.307 συμβασιούχων στους Δήμους (πίνακες)

Τρί, 06/23/2020 - 09:16

Το ΥΠΕΣ εγκρίνει τη σύναψη 1.307 συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ, για χρονικό διάστημα έως 8 μήνες, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Share