ΤΟΠΙΚΑ Εκτύπωση
Οι αντιδήμαρχοι στον Δήμο Πηνειου

Δημοσίευση : 08/01/2013


Στο Δήμο Πηνειου ο Δημαρχος Αλεξης Καστρινος ορισε τους Αντιδημαρχους:

1. Βασίλης Κασσιανός αναπληρωτής δήμαρχος και αντιδήμαρχος με ευθύνη της Οικονομικής Υπηρεσίας και οικονομικών θεμάτων, των αγροτικών θεμάτων, της εφαρμογής κανονιστικών αποφάσεων του ΔΣ σχετικά με θέματα ρύθμισης κυκλοφορίας, καθορισμός πεζόδρομων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, τον προσδιορισμό και λειτουργία των χώρων στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους και τη σήμανση οδών.

2. Παναγιώτης Θανόπουλος ως υπεύθυνος παιδικών χαρών, δημιουργίας - συντήρησης ? λειτουργίας κοιμητηρίων, ύδρευσης , ηλεκτροφωτισμού, αποχέτευσης και συντήρησης πρασίνου, Γραφείου κινήσεως, αποθηκών και υλικών του Δήμου, αλλοδαπών και μετανάστευσης, θεμάτων πολιτικής προστασίας και αγροτικής οδοποιίας.

3. Θανάση Τσατσό ως υπεύθυνος Τεχνικών Έργων, ηλεκτρομηχανολογικών έργων και συγκοινωνιών, Υπεύθυνο οικοδομικών αδειών, πολεοδομικών εφαρμογών και ελέγχου κατασκευών, Παιδείας ? Δια βίου Μάθησης, κοινωνικής πολιτικής και ισότητας των φύλων καθώς και του Τοπικού Συμβουλίου Νέων, απασχόλησης , ανθρώπινου δυναμικού και Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), αθλητισμού (Πρόγραμμα Μαζικού Αθλητισμού κ.λ.π.) και αθλητικών εγκαταστάσεων.

4. Δημήτρη Δήμου, ως υπεύθυνος καταστημάτων, λαϊκών αγορών, αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων , έκδοσης αποφάσεων κατάληψης κοινόχρηστων χώρων (πλατειών, πεζοδρόμιων, οδών κ.λ.π.) και την εφαρμογή τους, θεμάτων ποιότητας ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών, τουριστικής ανάπτυξης ? παραλιών,  καθαριότητας , διαχείρισης απορριμμάτων (χωματερών κ.λ.π.) και ανακύκλωσης, τελέσεως πολιτικών γάμων, υγείας ,κοινωνικής αλληλεγγύης, των μονάδων κοινωνικής μέριμνας και φροντίδας (πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» κ.λ.π.), προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.

5. Θανάση Θεοδόση ως υπεύθυνο τοπικής ανάπτυξης, νέων τεχνολογιών, διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, προγραμματισμού, ανάπτυξης καθώς και διοικητικών θεμάτων, δικαστικών και δικηγορικών υποθέσεων και εκκρεμοτήτων του Δήμου (γνωμοδοτήσεις κ.λ.π.) καθώς και των κληροδοτημάτων του Δήμου και της εταιρείας «ΣΦΑΓΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ Α.Ε.» και ως υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων και προβολής του Δήμου.

Copyright www.iliaoikonomia.gr

κλείσιμο