Η Ταυτοτητά Μας

Ιδιοκτησία Ι.ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ και Σια ΟΕ
Αρχισυντάκτης Ιωάννης Αγγελίδης
Συντάκτης Αγγελίδη Βασιλική