Καταργείται η χορήγηση του πολυτεκνικού επιδόματος σε οικογένειες με εισόδημα άνω των 55.000 ευρώ

Καταργείται η χορήγηση του πολυτεκνικού επιδόματος στις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες με εισόδημα άνω των 55.000 ευρώ, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

Η Σχετική διάταξη εντάχθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας “Ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Άλλες Διατάξεις”.

Επόμενο Άρθρο