ΙΚΥ: Αποτελέσματα για τις υποτροφίες μέσω ΕΣΠΑ

Τους πίνακες με τις μη επιλέξιμες αιτήσεις για το πρόγραμμα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές δεύτερου κύκλου σπουδών, ΕΣΠΑ 2014-2020 δημοσίευσε το ΙΚΥ.

Ανακοίνωση πίνακα μη επιλέξιμων αιτήσεων του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές δεύτερου κύκλου σπουδών, ΕΣΠΑ 2014-2020

www.dikaiologitika.gr

Επόμενο Άρθρο