Η ταυτοτητά μας

Η ταυτοτητά μας

Το iliaoikonomia.gr είναι ένα portal οικονομικού περιεχομένου και ανήκει στο γραφείο του οικονομολόγου Γιάννη Αγγελίδη

Εκδότης: Ιωάννης Αγγελίδης
Διευθυντής: Νάσος Σκούρας
Συντάκτες: Μαρία Μιχαλοπούλου
Ευδοξία Στυλιανίδη
Ευάγγελος Αγγελίδης
Διονύσιος Θωμάς
Υπεύθυνος για
τεχνικά θέματα:
Σταύρος Γιαννόπουλος
Υπεύθυνη Διαφημιστικού
Τμήματος
Βασιλική Αγγελίδη

Επικοινωνία
Για σχόλια, βελτιώσεις του Portal, και τις απόψεις σας μπορείτε να μας στέλνετε στο Email: iliaoikonomia@gmail.com

Share