Η παγίδα της Εφορίας με την ειδική εισφορά αλληλεγγύης

Ποια εισοδήματα και επιδόματα που απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται αυτοτελώς υπάγονται στην ειδική εισφορά

Τόκοι από καταθέσεις, ομόλογα, έντοκα γραμμάτια, υπεραξίες από πωλήσεις μετοχών, μερίσματα, αμοιβαία κεφάλαια. Αποτελούν εισόδημα για το φορολογούμενο και φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 15% ή 20%. Η  Εφορία όμως δεν σταματά εδώ.

Τα εισοδήματα αυτά προστίθενται στα υπόλοιπα εισοδήματα που μπορεί να έχει ο φορολογούμενος για παράδειγμα από μισθωτές υπηρεσίες και ανεβάζουν το ποσό της ειδικής εισφοράς που θα κληθεί να πληρώσει αν το συνολικό του εισόδημα υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ.

Μέσα σε αυτά βρίσκονται και εισοδήματα που απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος ή φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 15% ή 20% τα οποία όμως δεν γλιτώνουν από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης όταν ο φορολογούμενος δηλώνει πάνω από 12.000 ευρώ συνολικά.

Η μεγάλη «παγίδα» που έχει στήσει η εφορία είναι ότι στο συνολικό εισόδημα προσμετρούνται επίσης κοινωνικά και προνοιακά επιδόματα, επιδόματα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας αλλά και αγροτικές επιδοτήσεις.

Έτσι, όσοι  εισέπραξαν το 2017 τέτοια ποσά και το συνολικό τους εισόδημα υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ τότε φέτος με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης θα επιβαρυνθούν με ειδική εισφορά αλληλεγγύης κλιμακούμενη από 2,2% έως και 10%.

Όλες οι περιπτώσεις των εισοδημάτων – επιδομάτων που ενώ απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται αυτοτελώς υπόκεινται σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης είναι τα εξής:

1. Οι τόκοι ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου ή έντοκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου.

2. Τα κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εφόσον ο πωλητής έχει ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μικρότερο του 0,5%.

3. Τα κέρδη από τη μεταβίβαση εισηγμένων κινητών αξιών, οι οποίες αποκτήθηκαν πριν από την 1η/1/2009.

4. Τα αφορολόγητα κέρδη από ημεδαπά Ε.Ε./ΕΟΧ/ΕΖΕΖ αμοιβαία κεφάλαια.

5. Τα απαλλασσόμενα μερίσματα ημεδαπών ή αλλοδαπών ναυτιλιακών εταιριών.

6. Ομαδικά ασφαλιστήρια ή συμβόλαια συνταξιοδότησης ημεδαπής προέλευσης.

7. Τα κέρδη από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι 10 KW.

8. Τα εισοδήματα αλλοδαπής που φορολογούνται μόνο στην αλλοδαπή βάσει Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ).

9. Το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης.

10. Αγροτικές ενισχύσεις που δεν υπερβαίνουν τις 12.000 ευρώ.

11. Λοιπές αγροτικές εισοδηματικές ενισχύσεις. Οι υπόλοιπες κατηγορίες των εισοδηματικών αγροτικών επιδοτήσεων, πλην της βασικής ενίσχυσης και των πρασίνων και συνδεδεμένων, υπόκεινται σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

12. Προνοϊακά επιδόματα που χορηγούνται τακτικά σε άτομα με αναπηρία κάτω από 80%, καθώς επίσης και σε άτομα με αναπηρία 80% και άνω που δεν είναι τυφλά ή δεν είναι κινητικά ανάπηρα.

13. Το εισόδημα φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής που εργάζονται σε πρεσβείες, προξενεία κ.λπ.

14. Η διατροφή της συζύγου και των τέκνων.

15. Οι συντάξεις αναπήρων πολέμου ή θυμάτων πολέμου ή αναπήρων που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους.

16. Τα επιδόματα αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων.

17. Τα επιδόματα επικίνδυνης εργασίας ορισμένων κατηγοριών στρατιωτικών, τα οποία απαλλάσσονται κατά ποσοστό 65% από το φόρο εισοδήματος.

 

 

news.gr

Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα

Επόμενο Άρθρο